Witmarsum/Pingjum

Op 10 september 2022, tijdens Open Monumentendag, komen alle lijnen samen.

De gezamenlijke kerken in de omgeving van Witmarsum en Pingjum zijn de hele dag geopend en geven een stempelkaart uit, die tijdens Tsjerkepaad 2022 in alle genoemde kerken verkrijgbaar is. Voor een volle stempelkaart (na een bezoek aan de vier kerken) krijgt men een zakje bloemenzaad. Daarnaast zijn er wandel- en fietsroutes in de kerken verkrijgbaar. De stempelkaart wordt op 10 september uitgebreid met de Koren molen en het bouwland waar het Turkey Red Wheat groeit of heeft gegroeid.

Er is een Streekmarkt op het terrein van de Doopsgezinde kerk in Witmarsum van 10.00 16.00 uur, met 18 kramen met biologische en regionale producten. Ook vind je hier een tent waar kinderen (en ook volwassenen) kunnen schilderen. Het thema is: ‘Hoe ga je om met de aarde?’. De kunstauto Murk komt voorbij, muzikanten komen optreden en er zijn wandelroutes beschikbaar. De wandelingen gaan over een deel van de Gulden Halsbân en/of door delen van Witmarsum en
Pingjum.

De presentatie van het boek ‘Van oergraan tot Mennobrood’ vindt plaats en na afloop van de markt is er om 16.00 uur traditionele Oekraïense Borsjtsj bietensoep te koop met een Menno Simons
Broodje. De opbrengst van deze verkoop gaat naar Oekraïense vluchtelingen in ons gebied.

Van 17 .00 tot 18 .00 uur is er een concert in de Koepelkerk te Witmarsum, bestaande uit een
muzikaal optreden van Oleg Lysenko (Oekraïense accordeonist) in samenwerking met Fanfare Nij
Libben en het koor Scheppingsgave.