Film oer it Wetter

Stedspollehaven
Vrijdag 10 september, aanvang 21.00 uur
Film

Film oer it Wetter: een film bekijken vanuit je eigen boot! In de haven bij de Stedspôle kunnen bootjes en sloepjes zich verzamelen om te genieten van een prachtige film over een buitenbeentje. Voor mensen die geen bootje hebben, staan er stoelen op de kade.