Kernen vergevorderd met programma voor UIT Festival Súdwest-Fryslân

De dorpen en steden die in het weekend van 9, 10 en 11 september meedoen aan het UIT Festival SWF hebben hun programma bijna rond. De aftrap van het nieuwe culturele seizoen van Súdwest-Fryslân vindt plaats op dertien plekken in de gemeente. Veel muzikanten, dansers en andere kunstenaars treden op en overal staan kraampjes van musea, ateliers, galeries en andere cultuuraanbieders. Het thema dit jaar is ‘Fierder’.

De lokale comités van Bolsward, Goënga, Hindeloopen, IJlst, Koudum, Makkum, Sneek, Wommels, Workum, Woudsend en de dorpencombinaties Oudega/Idzega/Sandfirden, Blauwhuis/Westhem/Greonterp en Witmarsum/Pingjum geven op eigen wijze invulling aan het UIT Festival SWF. Sommigen spreiden het festival over meerdere dagen, anderen combineren het met Open Monumentendag. De overkoepelende organisatie is in handen van het Cultuurplein Súdwest-Fryslân. Hoofdsponsor is het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân.

Het volledige programma met tijden en locaties staat later deze zomer op de website komen te staan. Een overzicht van de tot nu toe bekende activiteiten op zaterdag 10 september (afwijkende dagen tussen haakjes):

Blauwhuis/Westhem/Greonterp
– Tentoonstelling ‘150 jaar Kerkwijding’
– Documentaire en rondleiding in Sint Vituskerk
– Fiets- en wandelroute door Blauhúster Puollen en natuurgebied De Ryp
– Openluchtviering en vrijwilligersfeest in Blauwhuister Pastorietuin
– Terras op Kerkplein

Bolsward
– Activiteiten in het Julianapark: muziekoptredens, straattheateracts, filmtent, workshops,
kramen van Bolswarder verenigingen, kinderschmink, silent disco, vitale leefstijl-aanbieders

Goënga
– Optredens op het kaatsveld: popkoor Bar en Boos, de band Schwung met Linde, Teun en
Symon, smarlappenkoor De Snikkende Snitsers en folk van Ernst Langhout (zondag)
– Emmerdrumworkshop (zondag)

Hindeloopen
– Stadswandelingen met een professionele gids in Hindelooper klederdracht langs bijzondere
locaties met onderweg optredens en boeiende verhalen

IJlst
– Kinderprogramma bij Houtmuseum IJlst (o.a. gereedschap timmeren en stoommachine)
– Muziekbeurs met verkoop en ruil van muziekinstrumenten, platen en cd’s
– Muziekoptredens bij It Podium
– Rondvaarten

Koudum
– Kinderspellen naast muziekpodium Centrium
– Kinderroute langs galeries en het nieuwe monument aan de haven
– Muziekoptredens op het Centrium (onder anderen Jack Bottleneck)
– Optocht met creaties van buurtschappen en andere groepen

Makkum
– Zeemansliederen en wereldmuziek door de 4Tuoze Matroze
Oudega/Idzega/Sandfirden
– Avondvoorstelling met (kinder)koor, fanfare, bands en solisten

Sneek
– Muziek-, dans- en musicaloptredens, kinderopdrachten, kramen van cultuuraanbieders en
horeca langs de Westersingel en Kerkgracht
– Popmuziek op een ponton in Kerkgracht
– Voorstellingen van het Overmorgen-festival in Theater Sneek
– Grachtenconcert (zondag)

Witmarsum/Pingjum
– Open huis van kerken in Witmarsum en Pingjum
– Streekmarkt met biologische en regionale producten
– Schilderen in de tent
– Kunstauto Murk
– Muziekoptredens (onder meer concert in de Koepelkerk van Witmarsum met de Oekraïense
accordeonist Oleg Lysenko, Fanfare Nij Libben en het koor Scheppingsgave)
– Wandelroutes over de Gulden Halsbân en/of door Witmarsum en Pingjum
– Presentatie boek ‘Van oergraan tot Mennobrood’

Wommels
– Optredens van de Freulesjongers, harmonieorkest Euphonia, het koor Sjong! en jeugdorkest
On the Move

Workum
– Film ‘Oer it Wetter’ bekijken vanaf een boot of de wal, in de Stedspollehaven (vrijdag)
– Step-, fiets-, vaar-, wandelroutes langs gebouwen en optredens met gids (ook zondag)
– Dwaalroute bij de Merk met monumentale gebouwen, ateliers en een concert
– Optreden Scaramouche
– Kinderplein

Woudsend
– Monumentenroute met kunst en creativiteit
– Open huis van molens, kerken en oudheidkamer De Parel
– Muziekoptredens
– Boerenmarkt
– Varen met verhalen
– Terrassen

Projectleider Manon Talman: “Alle kernen zijn druk met hun programma. De plannen worden steeds mooier en duidelijker. Ik vind het mooi dat de dertien dorpen en steden bij hun programmering dicht bij zichzelf blijven. Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 september kun je overal terecht om lokaal te zien hoe betrokken en actief de deelnemende kernen zijn.”